Podmínky používání webu

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku, přístupnou z http://cz.hdtflxg.com, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za souhlas s jakýmikoli platnými místními zákony. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a zákonem o ochranných známkách.

2. Použijte License

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů na webových stránkách Výrobce ceny elektrického výtahu pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Toto je udělení licence, nikoli převod vlastnického práva, a podle této licence nesmíte:

To umožní Výrobce ceny elektrického výtahu ukončit platnost při porušení některého z těchto omezení. Po ukončení bude také ukončeno vaše právo na prohlížení a vy byste měli zničit všechny stažené materiály, které máte, ať už v tištěné nebo elektronické podobě. Tyto podmínky služby byly vytvořeny pomocí generátoru podmínek služby .

3. Prohlášení

Všechny materiály na Výrobce ceny elektrického výtahu webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Výrobce ceny elektrického výtahu neposkytuje žádné záruky, ať už jsou vyjádřeny nebo implikovány, a proto popírá všechny ostatní záruky. Kromě toho Výrobce ceny elektrického výtahu neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo se jinak vztahuje k takovým materiálům nebo jakýmkoli stránkám spojeným s touto webovou stránkou.

4. Omezení

Společnost

Výrobce ceny elektrického výtahu ani její dodavatelé nebudou nést odpovědnost za žádné škody, které vzniknou používáním nebo nemožností použít materiály na webových stránkách Výrobce ceny elektrického výtahu, a to i v případě, že Výrobce ceny elektrického výtahu nebo autorizovaný zástupce této webové stránky byl informován , ústně nebo písemně, o možnosti takového poškození. Některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a Errata

Materiály uvedené na Výrobce ceny elektrického výtahu Webových stránkách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Výrobce ceny elektrického výtahu nebude slibovat, že jakýkoli materiál na těchto webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Výrobce ceny elektrického výtahu může kdykoli bez upozornění změnit materiály obsažené na svých webových stránkách. Výrobce ceny elektrického výtahu se nijak nezavazuje aktualizovat materiály.

6. Odkazy

Výrobce ceny elektrického výtahu nezkontroloval všechny weby propojené s jeho webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah takovýchto odkazovaných stránek. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená schválení Výrobce ceny elektrického výtahu webu. Použití jakékoli propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání webu

Výrobce ceny elektrického výtahu může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tyto podmínky použití pro své webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

9. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s webovou stránkou Výrobce ceny elektrického výtahu se bude řídit zákony axe bez ohledu na kolizní ustanovení zákona.